Decora


Od maja do sierpnia 2008 r. wykonaliśmy instalację elektryczną wchodzącą w skład inwestycji firmy Decora S.A. pod nazwą "Budowa hali mieszalni PCW wraz z silosami". Naszym zadaniem było wykonanie:

 - instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd,

 - rozdzielni,

 - instalacji odgromowej oraz połączeń wyrównawczych,

 - pomiary elektryczne.


Firma udzieliła nam referencji.Tutaj mogą Pństwo zapoznać się z ich treścią.


www.decora.pl